News

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MẪU DIOXIN NĂM 2023

Ngày 08 & 09/12/2023, Công ty Môi Trường Xanh phối hợp với Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc thực hiện quan trắc thông số Dioxin - Furan đối với 4 lò đốt chất thải. Kết quả quan trắc các thông số đều đạt dưới ngưỡng cho phép.

 

Hình 1 : Kết quả quan trắc Dioxin/Furan lò đốt chất thải 200kg/h ...

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUÝ 4 NĂM 2023

Ngày 22 & 23/11/2023, Công ty Môi Trường Xanh phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa hoc Việt Nam thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ quý 4 năm 2023. Kết quả quan trắc các thông số đều đạt dưới ngưỡng cho phép.

 

Hình 01 : Kết quả quan trắc mẫu khí thải ống ...

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUÝ 3 NĂM 2023

Ngày 22 & 23/9/2023, Công ty Môi Trường Xanh phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa hoc Việt Nam thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ quý 3 năm 2023. Kết quả quan trắc các thông số đều đạt dưới ngưỡng cho phép.


Hình 1 : Kết quả quan trắc khí thải ống khói lò ...

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUÝ 2 NĂM 2023

Ngày 16 & 17/6/2023, Công ty Môi Trường Xanh phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa hoc Việt Nam thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ quý 2 năm 2023. Kết quả quan trắc các thông số đều đạt dưới ngưỡng cho phép.

Hình 1 : Kết quả quan trắc khí thải 02 ống khói lò ...

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »