Services

Xử lý nước thải công nghiệp

E-mail Print PDF
Hệ thống xử lý nước thải số 1 công suất 6m3/h

Nước thải sau khi vận chuyển từ các chủ nguồn thải về được lưu giữ riêng, lấy mẫu phân tích sơ bộ và xử lý trong quy mô Phòng thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm được áp dụng để xử lý ở quy mô công nghiệp. Công ty lựa chọn hệ thống xử lý nước thải không ...

Last Updated on Tuesday, 24 March 2020 08:35

Xử lý ắc quy kiềm, chì

E-mail Print PDF
Kiểm tra và xử lý ắc quy

Ắc quy được thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn và quy trình công nghệ khép kín. Công ty Môi trường Xanh phân loại từng loại ắc quy và có các mô hình xử lý riêng biệt với công nghệ hiện đại đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường, dưới đây là quy trình xử lý ắc quy kiềm và ắc quy chì

Quy trình công ...
Last Updated on Tuesday, 17 March 2020 03:13

Thiết bị xử lý bóng đèn huỳnh quang đạt tiêu chuẩn

E-mail Print PDF

Mỗi bóng đèn huỳnh quang có chứa 1 lượng khoảng ~ 5mg hơi thủy ngân. Các hợp chất của thủy ngân rất độc hại đối với sức khỏe con người và môi trường, vì vậy, khi xử lý tái chế bóng đèn huỳnh quang phải đảm bảo việc thu hồi triệt để các dạng tồn tại của thủy ngân không cho phát tán vào môi trường. Hệ ...

Last Updated on Tuesday, 17 March 2020 07:14

Hệ thống nhà xưởng lưu giữ, phân loại chất thải

E-mail Print PDF
Lưu trữ phân loại rác thải

Hệ thống nhà xưởng lớn của GECO đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật lưu trữ và xử lý rác thải, đảm bảo an toàn tuyệt đối về môi trường

Last Updated on Wednesday, 18 March 2020 03:24

Tái chế dung môi thải

E-mail Print PDF
Tái chế dung môi thải

Tái chế là phương pháp xử lý hiệu quả và thân thiện môi trường nhất. Trên cơ sở đó, GECO không ngừng nghiên cứu để đưa ra những phương án xử lý tái chế thu hồi triệt để các chất thải còn khả năng tái chế.

Sơ đồ quy trình công nghệ tái chế dung môi

Thuyết minh quy trình:

Các loại dung môi thải ...

Last Updated on Tuesday, 17 March 2020 07:04

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »