Dịch vụ

Xử lý nước thải công nghiệp

Eメール 印刷 PDF
Hệ thống xử lý nước thải số 1 công suất 6m3/h

Nước thải sau khi vận chuyển từ các chủ nguồn thải về được lưu giữ riêng, lấy mẫu phân tích sơ bộ và xử lý trong quy mô Phòng thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm được áp dụng để xử lý ở quy mô công nghiệp. Công ty lựa chọn hệ thống xử lý nước thải không ...

最終更新 2020年 3月 24日(火曜日) 08:35

Xử lý ắc quy kiềm, chì

Eメール 印刷 PDF
Kiểm tra và xử lý ắc quy

Ắc quy được thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn và quy trình công nghệ khép kín. Công ty Môi trường Xanh phân loại từng loại ắc quy và có các mô hình xử lý riêng biệt với công nghệ hiện đại đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường, dưới đây là quy trình xử lý ắc quy kiềm và ắc quy chì

Quy trình công ...
最終更新 2020年 3月 17日(火曜日) 03:13

Thiết bị xử lý bóng đèn huỳnh quang đạt tiêu chuẩn

Eメール 印刷 PDF

Mỗi bóng đèn huỳnh quang có chứa 1 lượng khoảng ~ 5mg hơi thủy ngân. Các hợp chất của thủy ngân rất độc hại đối với sức khỏe con người và môi trường, vì vậy, khi xử lý tái chế bóng đèn huỳnh quang phải đảm bảo việc thu hồi triệt để các dạng tồn tại của thủy ngân không cho phát tán vào môi trường. Hệ ...

最終更新 2020年 3月 17日(火曜日) 07:14

Hệ thống nhà xưởng lưu giữ, phân loại chất thải

Eメール 印刷 PDF
Lưu trữ phân loại rác thải

Hệ thống nhà xưởng lớn của GECO đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật lưu trữ và xử lý rác thải, đảm bảo an toàn tuyệt đối về môi trường

最終更新 2020年 3月 18日(水曜日) 03:24

Tái chế dung môi thải

Eメール 印刷 PDF
Tái chế dung môi thải

Tái chế là phương pháp xử lý hiệu quả và thân thiện môi trường nhất. Trên cơ sở đó, GECO không ngừng nghiên cứu để đưa ra những phương án xử lý tái chế thu hồi triệt để các chất thải còn khả năng tái chế.

Sơ đồ quy trình công nghệ tái chế dung môi

Thuyết minh quy trình:

Các loại dung môi thải ...

最終更新 2020年 3月 17日(火曜日) 07:04

1 / 2 ページ