Xử lý ắc quy kiềm, chì

Ắc quy được thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn và quy trình công nghệ khép kín. Công ty Môi trường Xanh phân loại từng loại ắc quy và có các mô hình xử lý riêng biệt với công nghệ hiện đại đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường, dưới đây là quy trình xử lý ắc quy kiềm và ắc quy chì

Kiểm tra và xử lý ắc quy

Quy trình công nghệ xử lý ắc quy

1. Đối với Ắc quy Chì (ắc quy Axit)


Thuyết minh công nghệ

-     Đặt bình lên sàn thao tác, tháo nắp (nắp để đổ axit vào bình) để thu axit.

-     Tháo dỡ thủ công các phần, bộ phận của ắc quy để thu hồi bao gồm:

+ Lưới cực (là hợp kim của Chì và Antimon, Antimon chiếm khoảng 9%).

+ Bột có trong bình ắc quy (là hỗn hợp của PbSO4, PbO, PbO2 ).

+ Nhựa vỏ bình.

-     Ngâm, rửa sạch các phần thu hồi (nhựa, lưới cực, muối và oxít) để thu hồi, lưu kho và chuyển cho các đơn vị có nhu cầu.

Axit thải (là dung dịch H2SO4 có nồng độ dưới 38% ), nước thải của các quá trình ngâm, rửa sản phẩm được thu gom lại rồi tiến hành xử lý trong hệ thống xử lý nước.

2. Đối với Ắc quy Kiềm

Thuyết minh công nghệ

-     Đặt bình lên sàn thao tác, tháo nắp (nắp để đổ kiềm vào bình) để thu kiềm.

-     Tháo dỡ thủ công các phần, bộ phận của ắc quy để thu hồi bao gồm:

+ Phần cực dương ( Niken);

+ Phần cực âm (Cadimi);

+ Nhựa vỏ bình;

-     Ngâm, rửa sạch phần thu hồi (nhựa, Niken, Cadimi) để thu hồi, lưu kho và chuyển cho các đơn vị có nhu cầu.

-     Kiềm thải (là dung dịch KOH), nước thải của các quá trình ngâm, rửa sản phẩm được thu gom lại rồi tiến hành xử lý trong hệ thống xử lý nước.