Xử lý nước thải công nghiệp

Hệ thống xử lý nước thải số 1 công suất 6m3/h

Nước thải sau khi vận chuyển từ các chủ nguồn thải về được lưu giữ riêng, lấy mẫu phân tích sơ bộ và xử lý trong quy mô Phòng thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm được áp dụng để xử lý ở quy mô công nghiệp. Công ty lựa chọn hệ thống xử lý nước thải không liên tục (xử lý theo mẻ) vì tính chất, thành phần ...

Xử lý ắc quy kiềm, chì

Kiểm tra và xử lý ắc quy

Ắc quy được thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn và quy trình công nghệ khép kín. Công ty Môi trường Xanh phân loại từng loại ắc quy và có các mô hình xử lý riêng biệt với công nghệ hiện đại đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường, dưới đây là quy trình xử lý ắc quy kiềm và ắc quy chì

Quy trình công ...

Thiết bị xử lý bóng đèn huỳnh quang đạt tiêu chuẩn

Mỗi bóng đèn huỳnh quang có chứa 1 lượng khoảng ~ 5mg hơi thủy ngân. Các hợp chất của thủy ngân rất độc hại đối với sức khỏe con người và môi trường, vì vậy, khi xử lý tái chế bóng đèn huỳnh quang phải đảm bảo việc thu hồi triệt để các dạng tồn tại của thủy ngân không cho phát tán vào môi trường. Hệ ...

Lò đốt chất thải nguy hại

Với hệ thống lò đốt hiện đại với tổng công suất xử lý lên tới 3.500kg/h, GECO có khả năng xử lý hầu hết các loại chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại từ các ngành công nghiệp khác nhau, đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải ngày càng gia tăng hiện nay.

Thiết kế kỹ thuật và quy trình công ...

Vận chuyển chất thải nguy hại

Vận chuyển chất thải nguy hại

Sau khi khách hàng (Chủ nguồn thải) liên hệ yêu cầu thu gom, vận chuyển chất thải, nhân viên và phương tiện vận chuyển của GECO sẽ đến địa điểm của Chủ nguồn thải để nhận chất thải. Tại đây, nhân viên GECO kiểm tra hiện trạng đóng gói, dán nhãn và lưu chứa chất thải theo quy định về quản lý CTNH.

Tùy ...

Thu hồi kim loại từ rác thải điện tử

Rác điện tử

Tái chế là phương pháp xử lý hiệu quả và thân thiện môi trường nhất. Trên cơ sở đó, GECO không ngừng nghiên cứu để đưa ra những phương án xử lý tái chế thu hồi triệt để các chất thải còn khả năng tái chế.

Sự phát triển của công nghệ kéo theo những hệ luy về môi trường, đặc biệt là các sản phẩm phế ...