Tái chế dung môi thải

Eメール 印刷 PDF

Tái chế là phương pháp xử lý hiệu quả và thân thiện môi trường nhất. Trên cơ sở đó, GECO không ngừng nghiên cứu để đưa ra những phương án xử lý tái chế thu hồi triệt để các chất thải còn khả năng tái chế.

Tái chế dung môi thải

Sơ đồ quy trình công nghệ tái chế dung môi

Thuyết minh quy trình:

Các loại dung môi thải được thu gom từ các chủ nguồn thải về sẽ được tập trung vào bồn chứa, tại đây có bố trí các lưới lọc sơ bộ để loại các loại tạp chất cơ học. Các loại tạp chất này được phối trộn với các loại chất thải khác để đốt trong lò đốt CTNH.

Phần dung môi sau lọc được bơm lên nồi chưng cất và được gia nhiệt bằng hơi nước lên khoảng 70 -130oC. Khi đó hơi dung môi sẽ bay lên và thu lại nhờ sinh hàn ngưng tụ lại rồi chảy vào bồn chứa sản phẩm.

Phần không bay hơi còn lại trong nồi được tháo ra cho vào bồn chứa rồi phối trộn với các loại chất thải khác để đốt trong lò đốt CTNH.

Nước nóng sau khi qua sinh hàn ngưng tụ được giải nhiệt rồi được bơm tuần hoàn lại sinh hàn.

Sản phẩm dung môi tái chế được đốt trong lò đốt thay thế nhiên liệu.