Hệ thống nhà xưởng lưu giữ, phân loại chất thải

Hệ thống nhà xưởng lớn của GECO đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật lưu trữ và xử lý rác thải, đảm bảo an toàn tuyệt đối về môi trường

Lưu trữ phân loại rác thải