KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUÝ 4 NĂM 2023

Ngày 22 & 23/11/2023, Công ty Môi Trường Xanh phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa hoc Việt Nam thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ quý 4 năm 2023. Kết quả quan trắc các thông số đều đạt dưới ngưỡng cho phép.

 

Hình 01 : Kết quả quan trắc mẫu khí thải ống khói lò đốt chất thải tại 02 cơ sở


 

Hình 02 : Kết quả quan trắc mẫu nước thải sau xử lý tại 02 cơ sở

 

Hình 03 : Kết quả quan trắc mẫu tro thải lò đốt tại 02 cơ sở

 

Hình 04 : Kết quả quan trắc mẫu gạch hoá rắn tại 02 cơ sở

 

Hình 05 : Kết quả quan trắc mẫu không khí môi trường xung quanh tại 02 cơ sở

 

Hình 06 : Kết quả quan trắc mẫu không khí môi trường lao động tại 02 cơ sở

 

Hình 07 : Kết quả quan trắc mẫu sản phẩm thu hồi sau tái chế

 

Hình 08 : Kết quả quan trắc mẫu đất tại 02 cơ sở