KẾT QUẢ QUAN TRẮC MẪU DIOXIN NĂM 2023

Ngày 08 & 09/12/2023, Công ty Môi Trường Xanh phối hợp với Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc thực hiện quan trắc thông số Dioxin - Furan đối với 4 lò đốt chất thải. Kết quả quan trắc các thông số đều đạt dưới ngưỡng cho phép.

 

Hình 1 : Kết quả quan trắc Dioxin/Furan lò đốt chất thải 200kg/h tại cơ sở 1

 

Hình 1 : Kết quả quan trắc Dioxin/Furan lò đốt chất thải 1.000kg/h tại cơ sở 1

 

Hình 1 : Kết quả quan trắc Dioxin/Furan lò đốt chất thải 1.300kg/h tại cơ sở 2

 

Hình 1 : Kết quả quan trắc Dioxin/Furan lò đốt chất thải 1.000kg/h tại cơ sở 2