WWF hỗ trợ 8,2 triệu euro bảo tồn rừng miền Trung

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) vừa quyết định hỗ trợ hai tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Nam thành lập Khu dự trữ các-bon và bảo tồn đa dạng sinh học rừng với tổng vốn 8,2 triệu euro, thời gian thực hiện 4 năm.

Với vùng hoạt động rộng 200.000 ha, Khu dự trữ bao gồm Khu bảo tồn Sao La (Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam), Vườn quốc gia Bạch Mã và Khu bảo tồn quốc gia Xesap (Lào). Cả ba khu vực này sẽ được kết nối với Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh (Quảng Nam).

Bảo tồn rừng


Việc thành lập Khu dự trữ là một trong những hợp phần thuộc “Dự án ngăn chặn phá rừng và suy thoái rừng ở khu vực biên giới Nam Lào và miền Trung Việt Nam” của WWF nhằm giúp hai địa phương trên có thể khôi phục được diện tích rừng bị mất, đồng thời hỗ trợ nguồn kinh phí bảo vệ, ngăn chặn việc khai thác gỗ trái phép và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.