KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUÝ 1 NĂM 2023

Ngày 28 & 29/3/2023, Công ty Môi Trường Xanh phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa hoc Việt Nam thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ quý 1 năm 2023. Kết quả quan trắc các thông số đều đạt dưới ngưỡng cho phép.

Hình 01 : Kết quả quan trắc khí thải ống khói lò đốt chất thải tại cơ sở 1

Hình 02 : Kết quả quan trắc khí thải ống khói lò đốt chất thải tại cơ sở 2

Hình 03 : Kết quả quan trắc mẫu nước thải sau xử lý tại cơ sở 1

Hình 04 : Kết quả quan trắc mẫu nước thải sau xử lý tại cơ sở 2

Hình 05 : Kết quả quan trắc mẫu tro thải lò đốt tại cơ sở 1

Hình 06 : Kết quả quan trắc mẫu gạch hoá rắn tại cơ sở 1

Hình 07 : Kết quả quan trắc mẫu tro thải lò đốt tại cơ sở 2


Hình 08 : Kết quả quan trắc mẫu gạch hoá rắn tại cơ sở 2

Hình 09 : Kết quả quan trắc mẫu sản phẩm sau tái chế