CÔNG TY TNHH SXDVTM MÔI TRƯỜNG XANH XỬ LÝ TIÊU HỦY SỬA HỎNG HẾT HẠN SỬ DỤNG

CÔNG TY TNHH SXDVTM MÔI TRƯỜNG XANH PHỐI HỢP XỬ LÝ TIÊU HỦY HƠN 400 TẤN HÀNG SỨA HỎNG, HẾT HẠN SỬ DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ.

HỘP SỮA CẦN TIÊU HỦY ĐƯỢC NGHỀN ÉP BẰNG THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG ĐỂ TÁCH SỮA VÀ VỎ BAO BÌ :

+ PHẦN SỮA ĐƯỢC XỬ LÝ TẠI HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG CÔNG SUẤT 200M3/NGÀY.

+ PHẦN VỎ BAO BÌ ĐƯỢC XỬ LÝ ĐỐT TIÊU HỦY HOÀN TOÀN TẠI LÒ ĐỐT CHẨT THẢI.

TOÀN BỘ CHẤT THẢI ĐƯỢC XỬ LÝ HOÀN TOÀN ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU CỦA PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH XỬ LÝ TIÊU HỦY: