KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUÝ 2 NĂM 2023

Ngày 16 & 17/6/2023, Công ty Môi Trường Xanh phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa hoc Việt Nam thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ quý 2 năm 2023. Kết quả quan trắc các thông số đều đạt dưới ngưỡng cho phép.

Hình 1 : Kết quả quan trắc khí thải 02 ống khói lò đốt tại cơ sở 1

 

Hình 2 : Kết quả quan trắc khí thải 02 ống khói lò đốt tại cơ sở 2

 

Hình 3 : Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý tại 02 cơ sở

 

Hình 4 : Kết quả quan trắc tro thải tại 02 cơ sở

 

Hình 5 : Kết quả quan trắc mẫu gạch tại 02 cơ sở

 

Hình 6 : Kết quả quan trắc không khí xung quanh tại 02 cơ sở

 

Hình 7 : Kết quả quan trắc không khí môi trường lao động tại 02 cơ sở

 

 

Hình 8 : Kết quả quan trắc các sản phẩm thu hồi sau tái chế

 

Hình 09 : Kết quả quan trắc mẫu đất tại 02 cơ sở