KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUÝ 3 NĂM 2023

Ngày 22 & 23/9/2023, Công ty Môi Trường Xanh phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa hoc Việt Nam thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ quý 3 năm 2023. Kết quả quan trắc các thông số đều đạt dưới ngưỡng cho phép.


Hình 1 : Kết quả quan trắc khí thải ống khói lò đốt chất thải tại 02 cơ sở

 

Hình 1 : Kết quả quan trắc mãu nước thải sau xử lý tại 02 cơ sở

 

Hình 1 : Kết quả quan trắc mẫu tro thải lò đốt chất thải tại 02 cơ sở

 

Hình 1 : Kết quả quan trắc mẫu gạch hoá rắn tại 02 cơ sở

 

Hình 1 : Kết quả quan trắc mẫu sản phẩm thu hồi sau tái chế