Chương trình tập huấn an toàn hoá chất năm 2024

Với đặc thù là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều hoá chất. Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng và quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ Công nhân viên trong quá trình làm việc.

Ngày 27 tháng 04 năm 2024, Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi Trường Xanh đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình huấn luyện định kỳ công tác an toàn hoá chất cho cán bộ Công nhân viên Công ty. Sau đây là một số hình ảnh về buổi tập huấn: