Services

私達について

Services

製品 - サービス

Services

パートナー - 顧客

Services

サポート - コンサルタント

Đề xuất tăng giá thu gom rác thải, giảm dần ngân sách bao cấp

Eメール 印刷 PDF
Dân trí Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất lộ trình tăng dần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn việc nhập các công nghệ xử lý chất thải lạc hậu vào Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ ...