Services

About us

Services

Our Services

Services

Our Clients

Services

Support

Đề xuất tăng giá thu gom rác thải, giảm dần ngân sách bao cấp

E-mail Print PDF
Dân trí Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất lộ trình tăng dần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn việc nhập các công nghệ xử lý chất thải lạc hậu vào Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ ...