Services

Về chúng tôi

Services

Sản phẩm - Dịch vụ

Services

Đối tác - Khách hàng

Services

Hỗ trợ - Tư vấn

Đề xuất tăng giá thu gom rác thải, giảm dần ngân sách bao cấp

Email In PDF.
Dân trí Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất lộ trình tăng dần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn việc nhập các công nghệ xử lý chất thải lạc hậu vào Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ ...